Milind Bhandirge

Posted 2 months ago by Milind Bhandirge

हरेकृष्णा प्रिय मित्रांनो माझ्याकडे ही सर्व नाणी बराच काळ जतन करून ठेवले आहेत पण जशीच्या तशी ठेवले आहेत, यात काही नानी थोडीशी पुसट आहेत पण...

 Old Indian Coins / 36 views

Posted 2 months ago by Milind Bhandirge

प्रिय मित्रांनो!! माझ्याकडे अनेक सर्व प्रकारची नाणी आहेत व नोटा सुद्धा आहेत, नोटा थोडे कमी आहेत आणि जुनी नाणी शंभरच्या वर आहेत तर कृपया माझ्याशी...

37 views